luni, 30 noiembrie 2009

"A" este prima literă a alfabetului.

a = subiect simplu; substantiv comun simplu, genul masculin, numărul singular, cazul N.
Observaţii____________
În enunţul de mai sus, a este un substantiv în context metalingvistic. Metalingvistica este acea "disciplină lingvistică care se ocupă cu studiul limbajului specific folosit de lingvişti" (Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicţionar de terminologie lingvistică, Ed. Albatros, Bucureşti, 1980). În metalimbaj, orice parte de pro­poziţie se poate substantiviza, primind diferite funcţii sintactice.
Bine este un cuvânt.
L-am analizat pe şi.
 A însemna este un verb.
  este un cuvânt de legătură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Scrie aici!